Ansatte

Måneskinn

Måne Skinn

Stilling: Annet
maane@solvangbarnehage.net

Solvei Sandbekk

Stilling: Barnehagelærer
975 23 638
solvei-88@hotmail.com

Anine Bugjerdet Bagge

Stilling: Barnehagelærer
452 70 476
anine.bagge@icloud.com

Sky

Solstråle

Liv Marit Tårneby

Stilling: Assistent
413 21 542
liv_taarneby@hotmail.no

Anita Bjørnerud

Stilling: Pedagogisk leder
975 17 735
anita_bjornerud@hotmail.com

Tine Rabbersvik Hovden

Stilling: Barnehagelærer
997 01 164
tine.hovden@live.no

Stjerneskudd

Sylwia Kurtz

Stilling: Assistent
462 60 141
sylwiakurtz@yahoo.de

Ingeborg Myhrvang

Stilling: Assistent
469 40 256
ingeborgmyr@gmail.com

Assistent og tilkallingsvikar høsten 2018 og våren 2019

Torill Myhrvold

Stilling: Assistent
917 58 867
torillmyh@hotmail.com

Anne Mette Sørbye

Stilling: Assistent
957 45 926
annemettesorbye@gmail.com

Tina Terese Løvlien Halbakken

Stilling: Barnehagelærer
452 19 853
tinahalbakken@hotmail.no

Monika Pochodowicz

Stilling: Fagarbeider
950 51 390
monapoh@gmail.com

Anne Opøien Græsby

Stilling: Assisterende styrer
971 14 117
aopoien@online.no

Andre ansatte

Pearl Joy Strandlie

Stilling: Annet
917 86 545

Stjerneskudd Stjerneskudd

Stilling: Annet
958 10 240
post@solvangbarnehage.net

Avdelingsbruker

Grethe Elisabeth Aurmo Haugen

Stilling: Daglig leder
906 01 092
grethe@solvangbarnehage.net

Hailey Dee Roo Haugen

Stilling: Renholder
94055297

Aliki Litou

Stilling: Vikar
905 70 875
alikilitou@yahoo.com