Vis at du er glad i barnet ditt!

Vis barnet ditt at du er glad i det – så ofte du kan! Ved å vise barnet ditt ubetinget kjærlighet, bygger du både selvfølelse og trygghet.

En god selvfølelse er viktig når barnet skal utforske verden, sette egne grenser og etterhvert stå på egne bein.

Her er en god artikkel fra Bufdir:

https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Folelser/Vis_at_du_er_glad_i_barnet_ditt/