Våre satsningsområder

Barnehagen har to faste satsningsområder: - Sosial kompetanse - Natur og miljø

Sosial kompetanse

Å forholde seg til andre, bygge selvfølelse og å bli trygg på egen identitet er kanskje det mest vesentlige barn lærer i barndommen. Barn ønsker å bli akseptert og å komme overens med jevnaldrende. Vi vil at barna skal utvikle toleranse overfor andre og lære seg at vi mennesker er forskjellige. Vi trenger ikke alltid å ønske oss det samme eller gjøre ting likt, men alle er like gode for det!

Det er viktig å trene opp evnen til å kommunisere med andre, ta gode valg og være sammen på en positiv måte.

Alle ansatte er kurset i et program som heter 7 gode vaner, og dette har blitt et viktig arbeids- og samarbeidsverktøy for oss. De sju gode vanene gir både barn og voksne enkle verktøy for å bli kjent med seg selv, takle hverdagen og å samarbeide godt med andre.

Steg for steg og Marius Mus er to ulike opplegg vi bruker for å øve barnas sosiale kompetanse og å anskueliggjøre ulike situasjoner barn kan komme opp i. Oppleggene har til hensikt å utvikle barns evne til å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og frustrasjon. Dette er ferdigheter som gjør dem bedre rustet til å takle utfordringer senere i livet.

Vi har stor respekt for barns vennskap, og vi legger til rette for samlek på tvers av avdelinger.

Vi voksne er viktige rollemodeller for barna. Vi vil skape et raust og varmt klima, og være gode forbilder i språkbruk og væremåte. Vi vektlegger at barna skal få ”vanlig, god folkeskikk”, blant annet ved å være høflige og snille mot andre, sitte pent ved bordet, takke for maten etter måltidene og ta en voksen i hånda og si ”takk for i dag” når barnehagedagen er over.

Natur og miljø

Vi legger stor vekt på at barna skal få være mye ute når de er i barnehagen. Vi bruker uteområdene i barnehagen, lekeplassen og vi går på turer så ofte vi kan. I gangavstand fra barnehagen har vi en egen hytte og en flott boltreplass i skogen. I løpet av barnehageåret 2020/2021 vil vi sette opp en ny grillhytte der. Det vil gi oss mulighet til å være i skogen i lemgre perioder.

Vi syns det er viktig at barna får bruke kroppen aktivt, og spesielt i skogen får de muligheter til å øve både grov- og finmotoriske ferdigheter i variert terreng. I naturens egen lekeplass får alle barn, uansett alder og utviklingsnivå, mulighet for utfordringer som passer for dem. Gjennom erfaringer og opplevelser får barna inspirasjon til ny lek, og mulighet til å undre seg sammen med de voksne over det de ser.

Målet vårt er at barna gjennom gode naturopplevelser skal bli glade i naturen, og på den måten også utvikle et ønske om å ta vare på den.

Vi jobber konkret med miljøvern i barnehagen – vi tror holdninger skapes gjennom handling. Vi lærer barna å sortere søppel og har egen kjøkkenhage hvor vi sår, vanner, steller og høster grønnsaker. Sammen med barna gleder vi oss over naturen!