Hverdagen vår

 

Som ellers i livet, er det også i barnehagen flest hverdager. Selv om vi i løpet av året har merkedager og fester, så er det det barna opplever i hverdagen som setter de dypeste sporene. Vi ønsker å gi barna gode hverdagsopplevelser med hverandre og med omsorgsfulle og engasjerte voksne. Et lite menneske utvikler seg mer i løpet av de sju første årene i sitt liv enn det gjør i resten av livet til sammen! Vi mener at denne perioden i et menneskes liv har stor verdi i seg selv; ikke bare som en forberedelse til voksenlivet.

Gjennom å gi barna ekte opplevelser gir vi dem et godt grunnlag å bygge videre på, i lek og læring. Vi vil gå ut i skogen og legge oss ned for å se på trærne som vaier i vinden, vi vil lukte på blomstene, og kjenne sola varme på ryggen når vi bader i bassenget om sommeren. Vi vil mate fuglene om vinteren og høre at de begynner å synge om våren. Vi vil bli skitne på hendene når vi høster inn potetene vi satte om våren, og som vi har vannet og stelt hele sommeren. Og vi vil nyte smaken av deilig varm suppe når vi kommer tilbake fra en våt regnværsdag ute i skogen.

Og for barna skal det alltid være tilgjengelige og deltakende voksne som gråter og ler, utforsker og undrer seg sammen med dem. Som voksne er vi også bevisste på å møte det enkelte barn der det til enhver tid befinner seg. Å gi alle barna samme mulighet betyr ikke å behandle alle likt!

Også når det gjelder leker og formingsmateriale ønsker vi i størst mulig grad å bruke ”ekte” varer, for eksempel naturmateriale i stedet for plast.

Vi ønsker at klimaet i barnehagen skal være positivt, og at barn og voksne skal behandle hverandre med respekt og åpenhet.

Rytmer og faste rutiner er et viktig stikkord i barnehagens hverdag, noe som skaper forutsigbarhet i barnets tilværelse. Måltidene, av- og påkledning og samlingsstund er gode læringssituasjoner for barna, og den gjensidige kontakten som oppstår mellom barn og voksne gir rutinesituasjonene stor verdi. Det gir barna trygghet og tidsbegrep, da de kjente gjentakelsene gjør sitt til at barna vet hva en barnehagedag inneholder, og når ting skal skje. Vi legger også vekt på at barna skal lære selvstendighet, og gir dem derfor god tid i disse situasjonene slik at de får mulighet til å «klare selv».

I Solvang Barnehage har vi både en fast dagsrytme, ukesrytme og årsrytme. Årsrytmen følger naturens skiftninger i årstidene, og vi markerer de forskjellige høytidene. Ukesrytmen skapes ved at vi har ulike faste aktiviteter hver ukedag, og dagsrytmen er grunnstammen i barnehagehverdagen.

Lek og hverdagsliv

Lek er moro! Barn leker fordi de har lyst, og vi mener det er svært viktig å gi mye tid og rom for barnets frie lek. Dagsrytmen i barnehagen har derfor rom for lange frileksperioder ute som inne. De voksne må imidlertid hele tiden være nærværende og hjelpe barna med å videreutvikle leken og å løse konflikter.

Lek er for lekens egen skyld, og trenger ingen begrunnelser. Men samtidig har leken et læringspotensiale som en tilstedeværende og oppmerksom voksen kan hjelpe barnet til å utnytte. Den frie leken er barnets måte å komme inn i verden på. Her kan barnet bearbeide ulike opplevelser og inntrykk, og her forsker og eksperimenterer barnet med stor konsentrasjon og glede. Gjennom leken kan også barnet lære seg selv og andre mennesker å kjenne. Sammen med andre barn oppstår det et sosialt samspill hvor de kan erfare det å ta hensyn til andre, og her opplever de samhold og toleranse. Evnen til å løse små og store konflikter blir også øvd opp i leken. Leken er viktig for språkutviklingen, og for å utvikle fantasi og skaperevne. Gjennom leken utvikles også barnekroppen fysisk gjennom allsidige aktiviteter.

Barn henter inspirasjon til leken gjennom de erfaringer og opplevelser de gjør i den virkelige verden. Vi kan derfor gi næring til barnas lek gjennom å sørge for allsidige opplevelser i hverdagen. Når vi er ute i skogen og ser etter dyrespor, når barna får være med på butikken, når vi baker og lager mat eller når vi har besøk av en ekte tryllekunstner i barnehagen – kort sagt når vi gir barna ekte opplevelser. Da ser vi at leken utvikles, og at barna bruker det de har sanset i leken.

Vi legger stor vekt på å være mye ute i barnehagen. Regntøy og gummistøvler trengs fra første dag, for hva er vel bedre enn å lage skikkelige sølekaker i sandkassa selv om man bare så vidt har begynt å gå?! Etter lange turer og utedager, er det også veldig godt å komme inn i barnehagen igjen. Lego, tegning, puslespill, utkledning, sang, musikk og forming sammen med gode venner - da er livet godt!