Her har du oss!

Stjerneskudd - «Trygghet og glede – med voksne tilstede»

Stjerneskudd er avdelingen for de yngste barna i barnehagen. Her er det rolig og god atmosfære med stor vekt på trygghet og omsorg. 12 barn har normalt plass her, og fire voksne er på jobb her hver dag. For de yngste barna er rutiner, mat og stell en viktig del av hverdagen, men de får selvfølgelig også prøve seg på maling, turer, og andre aktiviteter knyttet til årstidene.