Våren er her!

Vi går en spennende tid i møte! Snøen har smeltet, naturen våkner til liv og ute koser vi oss med sykling og sandkasselek - gamle leker blir som nye når de har vært ryddet bort i en periode.

I skrivende stund har vi MILJØUKER i barnehagen. De ulike avdelingene har litt forskjellige planer, men felles mål: Vi ønsker at barna gjennom å bli glade i naturen også utvikler et ønske om å ta vare på den. Vi skal blant annet så og plante blomster og grønnsaker, lage fuglekasser og innsektshotell, og vi skal plukke søppel på turene våre som vi sorterer når vi kommer tilbake. Vi skal ha rusken-dager hvor vi rydder og pynter opp ute i barnehagen. Vi leser, synger og lærer om ulike blomster og innsekter. Og Ikke minst skal vi være ute og erfare alt som skjer i naturen nå på våren!
 
 
 
Snart er det mai, og vi gleder oss også til alt som skjer da! Vi skal selvfølgelig markere nasjonaldagen, med ulike samlinger, formingsaktiviteter, sanger og 17.maiøvelse. På selve dagen har vi egen fane og plass i 17.maitoget i Ottestad for de som ønsker å delta der.
 
 
I mai blir det også barnehagefotografering:
Stjerneskudd onsdag 22.mai
Solstråle og Måneskinn torsdag 23.mai
 
Mai:
Månedens ordtak: Bakom skyene er him'len alltid blå
Månednes eventyr: Geitekillingen som kunne telle til ti
Månedens farge: Lysegrønn