Velkommen til et nytt barnehageår!

Et nytt barnehageår er i gang, og vi gleder oss til å fylle det med mange gode opplevelser!

Nå er alle barn på plass igjen i barnehagen, både nye og gamle. Det er alltid spennede med et nytt år og nye barnegrupper, men vi syns vi har hatt en god start, og vi gleder oss til fortsettelsen!

I år har vi valgt å ha ekstra fokus på fagområdet natur, miljø og uteliv i barnehagen.

Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna skal få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. Vi ønsker å gi barna en begynnende forståelse av hvordan vi kan forvalte jorda vår på en god måte, og gi dem erfaringer med å ta vare på naturen og omgivelsene våre. Vi tror at gjennom gode opplevelser skapes også gode holdninger! Samtidig har vi et ønske om mer utetid med de eldste barna, og ser dette som en gylden mulighet for å få til dette. Naturen er en god pedagogisk arena, og her vil vi gi barna varierte opplevelser innenfor alle rammeplanens områder.

Alle avdelingene kommer på hver sin måte til å følge med på valgte trær og skogområder. Vi kommer til å studere disse og undre oss over endringer i sesongskifter og årstider.

De eldste barna vil få oppleve hele uteuker. Det innebærer at vi går ut på tur hver dag og oppholder oss i størst mulig grad utendørs den perioden. Vi har gode plasser både i skogen og nære barnehagen hvor vi kan varme oss og spise mat i tørre omgivelser.

Nå i slutten av august og begynnelsen av september bruker vi ellers mye tid til å forberede høstfest i barnehagen!

Onsdag 11.september inviterer vi foreldre, søsken, besteforeldre og evt andre til hjemmelaget høstsuppe, med hjemmebakte rundstykker og hjemmelaget smør. Før den tid skal vi høste grønnsaker, male korn, riste smør, bake og lage høstpynt. Vi håper mange vil dele dagen med oss!